Home > Islam > Jagalah Batas-batas Allah

Jagalah Batas-batas Allah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pada saat ini banyak orang yang risau akan rezekinya dan karena takut akan kesempitan di dunia akhirnya mereka kehilangan rasa percaya kepada Allah SWT.  Mereka tidak lagi bersandar dan bertawakal kepada Allah, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu semata. Hal itu semata-mata dilakukan karena mereka takut tidak kebagian rezeki di dunia ini.  Padahal Rasulullah pernah bersabda :

Dari Abul ‘Abbas ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu dia berkata: “Suatu hari (ketika) saya (dibonceng Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) di belakang (hewan tunggangan) Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau bersabda kepadaku: Wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarkan beberapa kalimat (nasehat penting) kepadamu, (maka dengarkanlah baik-baik!): “Jagalah (batasan-batasan syariat) Allah, maka Allah akan menjagamu, jagalah (batasan-batasan syariat) Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu (selalu bersamamu dan menolongmu), jika kamu (ingin) meminta (sesuatu), maka mintalah (hanya) kepada Allah, dan jika kamu (ingin) memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah (hanya) kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa seluruh makhluk (di dunia ini), seandainya pun mereka bersatu untuk memberikan manfaat (kebaikan) bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan suatu (kebaikan) yang telah Allah tuliskan (takdirkan) bagimu, dan seandainya pun mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan suatu (keburukan) yang telah Allah tuliskan (takdirkan) akan menimpamu, pena (penulisan takdir) telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering.” HR At Tirmidzi (7/228-229 –Tuhfatul Ahwadzi), hadits no. 2516)

Percayalah ketika kita berikhtiar dan bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal pasti rezeki kita akan sampai kepada kita,  Allah sudah menjamin rezeki pada setiap makhluk sesuai hadits nabi :

Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung, dimana ia keluar pada pagi hari

dalam keadaan lapar lalu di sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. ” (HR. Tirmidzi)

Dia yang memberikan rezeki pada burung, Dia pula yang memberikan rezeki padamu.  Bahkan rezekimu rezekimu telah dituliskan pada saaat engkau masih di dalam perut ibumu.  Rezeki setiap mahluk di dunia ini, baik binatang, orang-orang beriman atau orang-orang kafir, laki-laki, maupun perempuan sudah ditentukan rezekinya oleh Allah.  Rasulullah bersabda :

Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah di dalam mencari (rezeki), karena sesungguhnya setiap yang yang bernyawa tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, meskipun kadang terlambat datang untuknya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari (rezeki), (yaitu) ambillah apa yang telah dihalalkan tinggalkanlah apa yang telah diharamkan.” (HR. Ibnu Majah).

Apa konsekuensinya dari hadits ini ? Yaitu kita diwajibkan untuk menjemput rezeki tersebut dengan cara yang baik.  Jangan kalian melampaui batas dalam menjemput rezeki tersebut.  Katakanlah kalimat yang baik kepada Allah, berdoa dan berbaik sangka kepada Allah dan tentu janganlah kalian menggunakan cara-cara yang haram, tidak curang,  mencuri, berbuat riba.  Jagalah batas-batas Allah, jika kamu menjaga batas-batas Allah, maka Allah juga akan menjagamu.  Prinsipnya sederhana, jika kalian menjaga batas-batas Allah, mematuhi segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-Nya maka pasti Allah akan menjaga di sepanjang jalan kehidupanmu.  Apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah jangan kepada makhluk, tidak mengapa menjadikan manusia menjadi perantara akan tetapi tetap yakin bahwa segala sesuatu datanya dari Allah SWT.

Sumber : http://yufid.tv/ceramah-pendek-jagalah-batas-batas-allah-bagian-1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *